info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Toprak, Arıtma Çamuru ve Atık Analizleri

ESÇEM; Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında analiz hizmeti vermektedir

ESÇEM Çevre ve İş Hiyeni Laboratuvarları,

Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar olarak Toprak, Atık, Arıtma Çamuru ve Sediment analizlerini Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında uzman ve yetkili personeller ile gerçekleştirmektedir.

Toprak, Arıtma Çamuru ve Atık Analizleri

Toprak, Atık, Arıtma Çamuru, Sediment Parametreleri;
•    pH, İletkenlik
•    Siyanür
•    Pestisit
•    Ftalatlar, DEHP
•    BTEX
•    Uçucu Organik Bileşikler (VOC)
•    Poliklorlübifeniller (PCBs)
•    Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)
•    Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
•    Mineral Yağlar (Hidrokarbonlar)
•    Kuru Madde, Nem
•    Kızdırma Kaybı (Yanma Kaybı)
•    Fenoller, Fenol İndeksi
•    Klorür, Florür, Bromür, Sülfat
•    Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu
•    Amonyum, Amonyum Azotu, Amonyak, Amonyak Azotu
•    Fosfat, Fosfat Fosforu, Toplam Fosfor
•    Krom (VI)
•    Ektrakte Edilebilen Organik Halojenler (EOX)
•    Toplam Organik Halojenler (TOX)
•    Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX)
•    Bizmut (Bi), Galyum (Ga), İndiyum (In), Kükürt (S), Zirkonyum (Zr), Vanadyum (V), Stronsiyum (Sr)
•    Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe)
•    Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Lityum (Li), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Civa (Hg), Kurşun (Pb)
•    Kalay (Sn), Çinko (Zn), Antimon (Sb), Talyum (Tl), Fosfor (P), Silisyum (Si), Titanyum (Ti), Uranyum (U)
•    Sodyum (Na), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg)
•    Yağ ve Gres
•    Toplam Azot
•    Organik Madde,
•    Liner Alkil Benzen Sülfonat (LAS)
•    Toplam Çözünen Katı
•    Uçucu Katı Madde
•    Toplam Organik Karbon (TOK), Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
•    NPE, PCDD/F, C/N,
•    Coli, Asbest

Translate »