info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümleri

ESÇEM; İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçüm hizmetlerini vermektedir.

Gürültü Ölçümleri
•    İç Ortam Gürültü Ölçümleri
•    İç Ortam Gürültü Haritasının Hazırlanması
•    Gürültü Maruziyet Ölçümleri

Toz ve Aerosol Ölçümleri
•    Toplam Toz Ölçümleri ve Maruziyeti
•    Toz Haritasının Hazırlanması
•    Solunabilir Toz Ölçümleri ve Maruziyeti
•    Toplam Aerosol Maruziyet Ölçümleri
•    Solunabilir Aerosol Maruziyet Ölçümleri

Ağır Metal Ölçümleri
•    Ağır Metal Ortam Ölçümleri
•    Ağır Metal Maruziyet Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri
•    İç ve Dış Aydınlatma Ortam Seviyeleri (Gece-Gündüz)

Termal Konfor Ölçümleri
•    Termal Konfor (WBGT) Ölçümü
•    Termal Konfor (PMV/PPD) Ölçümü

Titreşim Ölçümleri
•    Zemin Titreşimi
•    El-Kol Titreşim Maruziyeti
•    Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti

Gaz Ölçümleri
•    Toksik Gaz Ölçümleri ve Maruziyeti
•    İnorganik Asit Ölçümleri ve Maruziyeti
•    VOC  ve VOC  Maruziyet Ölçümü
•    %LEL
•    Kaynak Gazları Ölçümleri

Lifsi Toz (Asbest-Lif Sayımı) Ölçümleri ve Maruziyeti

Silika Ölçümleri ve  Analizleri

Elektromanyetik Alan Ölçümleri

İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Ortamdaki sağlığa zararlı unsurların kontrolü amacıyla ve  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince ;  ilgili yönetmelikler,  ulusal ve uluslararası standardlar kapsamında iş hijyeni (iş sağlığı) ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Translate »