info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
•    Toz Modellemesi (Çöken Toz, PM10 emisyonları)
•    Gaz ve Buhar Kirleticilerinin Modellemesi

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlilik Belgesinde bulunan Hava Kalitesine ait ölçüm parametrelerinde , Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre izni-teyit ölçümleri ile ÇED ve  hava kalitesi performans hizmetlerini sunmaktadır.

  • İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri
    •    Partikül Madde (PM 10) Ölçümleri ve Tayini•    PM 10 Kesrinde Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Tl, Ni, As)•    Çöken Toz Ölçümleri ve Tayini•    Çöken Tozda Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Ni, As, Tl, Be,Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Sb, Zn, Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Na,Se, Sn, V) Tayini•    Pasif Örnekleme ve Tayini ( VOC, SO2 , NO2, NOx ,H2S, HF, HCI, NH3, O3, BTEX, CH2O)
Translate »