info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlik Belgesinde bulunan Emisyon Ölçümlerini Çevre İzni ve Teyit ölçümleri olarak, ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personellerce gerçekleştirmektedir.

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlik Belgesinde bulunan Emisyon Ölçümlerini Çevre İzni ve Teyit ölçümleri olarak, ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış uzman personellerce gerçekleştirmektedir.

ESÇEM ayrıca Deneme Yakması ölçümleri, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında baca gazı ölçümleri ve baca gazı performans ölçüm hizmetleri sunmaktadır.

  • Deneme Yakması ÖlçümleriIsınmadan Kaynaklı Baca Gazı ÖlçümleriBaca Gazı Performans ÖlçümleriSera Gazı Ölçümleri

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Emisyon (Baca Gazı) Parametreleri
•    Yanma Gazları (O2, CO, CO2, NO, NOx, NO2, SO2) Tayini
•    Hız Tayini ve Debi Hesaplamaları
•    Sıcaklık ve Nem Tayini
•    İslilik Tayini
•    Toz (Partikül Madde) Örneklemesi ve Tayini
•    Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve Tayini
•    Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
•    Dioksin ve Furan (PCDD & PCDF) Örneklemesi
•    Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Örneklemesi ve Tayini
•    Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini
•    Klor/Hidrojen Klorür (HCI) Örneklemesi ve Tayini
•    Flor/Hidrojen Florür (HF) Örneklemesi ve Tayini
•    Amonyak (NH3) Örneklemesi ve Tayini
•    Formaldehit (HCOH) Örneklemesi ve Tayini
•    Sülfürik Asit (H2SO4) Örneklemesi ve Tayini
•    Hidrojen Sülfür (H2S) Örneklemesi ve Tayini
•    Fosforik Asit (H3PO4) Örneklemesi ve Tayini
•    Nitrik Asit (HNO3) Örneklemesi ve Tayini
•    Poliklorlu Bifeniller (PCB) Örneklemesi ve Tayini
•    Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini
•    SO3 Örneklemesi ve Tayini
•    Halojenlerin Örneklenmesi ve Analizi (HCl, HF, HBr, Br2, Cl2 )
•    Krom (Cr+6) Örneklemesi ve Tayini
•    Kalsiyum Oksit (CaO) ve Magnezyum Oksit (MgO) Örneklemesi ve Tayini

Translate »