info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri

ESÇEM; Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Poliklorlu Bifenil (PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında ölçüm ve analiz hizmeti sunmaktadır.

Atık yağ üreticisi olan tüm sanayi kuruluşları atık yağlarını; çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlenmekle yükümlüdürler.

Ayrıca bu kuruluşlar atık yağlarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taşıması ve bertaraf edilmesi ile ilgili programlar belirlerler.

Atık yağ üreticileri, ürettikleri yağların geri kazanılıp kazanılamayacağı veya ilave yakıt olarak kullanılıp kullanamayacağını veya tehlikeli atık bertaraf tesisinde yakılmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”  EK-1 kapsamında analizler yaptırırlar.

Atık yağların ‘’ I. Sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi’’ ile ilgili yönetmelikte yer alan parametrelerin tamamı laboratuvarımızda analiz edilmektedir.

Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

I., II. ve III. kategori atık yağların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafında alınacak önlemler ile çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi kapsamında yürürlüğe konmuş mevzuatlara  uygun güncel uluslararası standartlar (USA, EPA, SM, TS, NIOSH, ASTM, CARP, VDI) kullanarak ölçüm, örnekleme ve analiz hizmeti sunmaktadır.

Translate »