info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Karar Kuralı ve Uygunluk Beyanı Bilgilendirmesi

Karar Kuralı: Belirlenmiş   bir   spesifikasyona/şartnameye/mevzuata   uygunluğu   belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır (ISO / IEC  17025: 2017 madde 3.7).

 

Laboratuvarımızda uygunluk beyanları için kullanılan karar kuralı için ILAC-G8:09/2019 ve TÜRKAK Karar Kuralı Klavuzu referans olarak kullanılmıştır. Laboratuvarımız, ILAC-G8:09/2019 dökümanında belirtilen madde 4.2.1 Basit Kabul Kuralına yönelik İkili Beyan (???? = 0) esas alarak karar kuralını uygulamaktadır.  Uygunluk beyanında kullanılacak karar kuralı aşağıdaki gibidir

                                                    Durum 1                       Durum 2                     Durum 3                     Durum4                     Durum 5

Durum 1:

Eğer ölçülen değer, üst sınır değerin altında veya alt sınır değerin üstünde kalıyorsa ve ölçülen değere belirsizliğin yarısı kadar bir değer eklendiğinde sınırı geçmiyorsa bu değer “Uygun” olarak değerlendirilir. Raporlara açıklama olarak şu ibare eklenir; ‘Ölçüm sonucu ‘Uygundur’. %95 güven aralığında ölçüm belirsizliğinin yarısı hesaba katıldığında ölçüm sonucu sınır değeri aşmamaktadır.’

Durum 2:

Eğer ölçülen değer üst sınır değerin altında veya alt sınır değerin üstünde kalıyorsa ve ölçülen değere belirsizliğin yarısı kadar bir değer eklendiğinde sınır değeri aşıyorsa %95 güven aralığında uygunluk belirtmek mümkün değildir.  Raporlara açıklama olarak şu ibare eklenir; ‘Ölçüm sonucu uygundur ancak %95 güven aralığında ölçüm belirsizliğinin yarısı hesaba katıldığında ölçüm sonucu sınır değeri aşmaktadır. Uygunluk Yetkili merci tarafından değerlendirilmelidir.”

Durum 3:

Eğer ölçülen değer üst sınır veya alt sınır değerine eşitse ve ölçülen değere belirsizliğin yarısı kadar bir değer eklendiğinde sınır değeri aşıyorsa herhangi bir güven aralığında uygunluk veya uymazlık belirtmek mümkün değildir. Bununla birlikte güvenirlik seviyesine bakmaksızın bir karar vermek zorunlu ise;

  1. Eğer sınır   “≤” veya ‘’ ≥’’ olarak   tanımlanmış   ve   sonuç   sınıra   eşitse, uygunluk   belirtmek mümkündür.   Bu   durumda   rapor   açıklamasına   şu   ibare eklenir; ‘Ölçüm   sonucu uygundur ancak %95 güven aralığında ölçüm belirsizliğinin yarısı hesaba katıldığında ölçüm    sonucu    sınır    değeri    aşmaktadır.    Uygunluk    Yetkili    merci    tarafından değerlendirilmelidir.”
  2. Eğer sınır   “<”  veya ‘’>’’ olarak   tanımlanmış   ve   sonuç   sınıra   eşitse,   uymazlık   belirtmek mümkündür. Bu durumda rapor açıklamasına şu ibare eklenir;‘Ölçüm sonucu uygun değildir.  %95 güven aralığında ölçüm belirsizliğinin yarısı hesaba katıldığında ölçüm sonucu sınır değeri aşmaktadır.’

Durum 4:

Eğer ölçülen değer üst sınır değerinin üstünde veya alt sınır değerin altında kalıyorsa ve ölçülen değerden belirsizliğin yarısı kadar bir değer çıkarıldığında sınır değeri aşmıyorsa %95 güven aralığında uymazlık belirtmek mümkün değildir.  Raporlara açıklama olarak şu ibare eklenir; ‘Ölçüm sonucu   uygun   değildir ancak %95   güven aralığında ölçüm sonucundan ölçüm belirsizliği değerinin yarısı çıkarıldığında ölçüm sonucu sınır değeri aşmamaktadır.  Uygunluk Yetkili merci tarafından değerlendirilmelidir.’

Durum 5:

Eğer ölçülen değer üst sınır değerin üstünde veya alt sınır değerin altında kalıyorsa ve ölçülen değerden belirsizliğin yarısı kadar bir değer çıkarıldığında sınır değeri aşıyorsa bu değer için “Uygun Değildir” olarak değerlendirilir.  Raporlara açıklama olarak şu ibare eklenir; ‘Ölçüm sonucu Uygun Değildir.  %95 güven aralığında ölçüm sonucundan ölçüm belirsizliğinin yarısı çıkarıldığında sınır değeri aşmaktadır.’

Translate »