info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Hakkımızda

escemcompany

ESÇEM Hakkımızda

Enerji Sistemleri ve Çevre Etüt Merkezi Sanayi ve Ticaret  A. Ş. (ESÇEM) sanayi kuruluşlarında enerjinin verimli kullanılması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla Enerji Verimliliği Etüt ve Tasarruf projeleri yapmak, elektrik ve mekanik sistemlerde Termal Kamera ölçüm hizmeti vermek üzere 2002 yılında kurulmuştur.

ESÇEM Enerji alanındaki faaliyetlerinin üzerine Çevre Ölçüm ve Analizleri için, deneyimli ve konularında uzman geniş personel kadrosu ile üst düzey laboratuvar alt yapısını oluşturarak 2007 yılında ‘ESÇEM Laboratuvarı’ adlı deney Laboratuvarını kurmuştur.

ESÇEM’in faaliyet alanları içerisinde bulunan Enerji ile ilgili projeler ve ölçümler ‘ESÇEM Enerji’ adı altında ayrılmış olan bölümde, çevre ile ilgili ölçüm, analiz ve raporlamalar ise ‘ESÇEM Çevre Laboratuvarı’ adı altında ayrılmış olan bölümde birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

ESÇEM Çevre Laboratuvarı ulusal ve uluslararası alanda teknik olarak yeterli olduğunu belgelendirmek adına Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvurarak akreditasyon denetiminden başarıyla geçmiş olup 15 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AB-0145-T numarası ile TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş bir kuruluş olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Esçem, Biyogaz konusunda Türkiye’de İlk ve tek akredite laboratuvar olarak hizmet vermektedir.

ESÇEM Laboratuvarı

 • Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri
 • Sürekli Emisyon (KGS2 ve YGT Testleri) Ölçümleri
 • İmisyon (Hava Kalitesi Dağılım Modelleme Çalışmaları) Ölçümleri
 • Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri
 • Atık Çamur ve Toprak Analizleri
 • Atık Analizleri, Atık Yağ Analizleri
 • Numune Alma Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri
 • Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri
 • Akustik Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırılması
 • Termal Kamera Ölçümleri
 • Biyogaz Ölçüm ve Analizleri
 • Biyogaz Tesis Ekipmanları (PLC, Analizör, Gaz Deposu, Blower, H2S Giderme, Gaz Soğutucu)
 • ÇED, Proje Tanıtım Dosyası Çözümleri
Translate »