info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümleri

ESÇEM; İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçüm hizmetlerini vermektedir.

Gürültü Ölçümleri
•    İç Ortam Gürültü Ölçümleri
•    İç Ortam Gürültü Haritasının Hazırlanması
•    Gürültü Maruziyet Ölçümleri

Toz ve Aerosol Ölçümleri
•    Toplam Toz Ölçümleri ve Maruziyeti
•    Toz Haritasının Hazırlanması
•    Solunabilir Toz Ölçümleri ve Maruziyeti
•    Toplam Aerosol Maruziyet Ölçümleri
•    Solunabilir Aerosol Maruziyet Ölçümleri

Ağır Metal Ölçümleri
•    Ağır Metal Ortam Ölçümleri
•    Ağır Metal Maruziyet Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri
•    İç ve Dış Aydınlatma Ortam Seviyeleri (Gece-Gündüz)

Termal Konfor Ölçümleri
•    Termal Konfor (WBGT) Ölçümü
•    Termal Konfor (PMV/PPD) Ölçümü

Titreşim Ölçümleri
•    Zemin Titreşimi
•    El-Kol Titreşim Maruziyeti
•    Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti

Gaz Ölçümleri
•    Toksik Gaz Ölçümleri ve Maruziyeti
•    İnorganik Asit Ölçümleri ve Maruziyeti
•    VOC  ve VOC  Maruziyet Ölçümü
•    %LEL
•    Kaynak Gazları Ölçümleri

Lifsi Toz (Asbest-Lif Sayımı) Ölçümleri ve Maruziyeti

Silika Ölçümleri ve  Analizleri

Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Su, Atıksu, Proses Suyu, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

İş Hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği) Ölçümleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Ortamdaki sağlığa zararlı unsurların kontrolü amacıyla ve  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereğince ;  ilgili yönetmelikler,  ulusal ve uluslararası standardlar kapsamında iş hijyeni (iş sağlığı) ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Translate »