ESÇEM Kurumsal

Kalite Politikamız

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları olarak, toplam kalite anlayışıyla sağlık, güvenlik, çevre ve enerjiye pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindeyiz. Ölçüm sonrası hizmetlerde performans, emniyet, müşteri güvenine layık olma, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, çevresel gözden geçirme faaliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliği temel amacımızdır.

Politikalarımızın başarıya ulaşması için;

• Yasal yükümlülükleri, idari şartları ve kurum kültürü kurallarını yerine getirerek, ulusal/uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlaması,
• Değişen şartlar ışığında politikamızı gözden geçirerek çalışma ilkesi oluşturulması,
• Çevre kalitesinin korunmasının ve sürekli iyileştirilmesinin tüm çalışanlarımızla birlikte genel amaç olarak benimsenmesi, bu amacın uygulamada başarıya ulaşılabilmesi için çevre politikamızın günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenilenmesi, iyileştirmelerin sürekliliğinin sağlanması ve alınan kararların uygulanması,
• Müşteri istek ve beklentilerine duyarlı, üstün kalitede hizmetin rakiplerimize göre daha hızlı şekilde müşterilerimize sunulması ve bunun süreklilik arz etmesi,
• Sürekli iyileştirme kültürünün şirket çapında oluşturulması ve sürdürülmesi,
• Kalite yönetim sistemlerinin tüm aktivitelerdeki etkin uygulamalarının sağlanması için kalite yönetim tekniklerinin yaygınlaştırılması,
• Çalışanlarımızın, müşterilerimizin beklentilerini karşılaması için eğitilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
• Çalışanlarımıza, insancıl yaklaşım içinde güven ve sorumluluk bilinci verip kurum kültürüyle destekleyerek müşteri beklentilerine yönelik daha üstün şekilde cevap verilmesinin sağlanması,
• Hizmetlerimizin ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun güvence altına alınması,

 Konularında çalışma yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt ediyoruz.

Neden ESÇEM

Mobile manager

Enerji tasarrufu

Eco energy

Sağlıklı Çalışma Ortamı

Easy payment

Güvenilir Ölçüm ve Analiz

Auto invoice

Hızlı raporlama

Support team

Temiz çevre

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20