Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
 
 
Duyurular&Haberler
EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMSİLCİLİĞİ ALINMIŞTIR.
 
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Ölçümleri

 
 
işçi sağlığı Laboratuarımız uluslar arası kalite standartları ve denetimleri kapsamında iş sağlığı ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

1. Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)
     İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri.
     Tesis Aydınlatma Haritalarının Çıkarılması.

2. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Ölçümleri
    

3. İç Ortam Toz Ölçümleri
      Ortamda Toz Ölçümleri. (PM10, PM2.5, PM1,TSP)
     Gaz Ölçümleri.

4. İç Ortam Gürültü Ölçümleri
     İç Ortam Gürültü Ölçümleri.
     İç Ortam Gürültü Haritalarının Çıkarılması.

5. Termal Konfor Ölçümleri
     Kuru Sıcaklık Ölçümü.
     Yaş Sıcaklık Ölçümü.
     Hava Akım Hızı Ölçümü.
     Bağıl Nem (%RH) Ölçümü.

6. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
     Dozimetrik Gürültü Ölçümü.
     Dozimetrik Toz Ölçümü.
     Dozimetrik Titreşim Ölçümü.

  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası