Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
 
Duyurular&Haberler
28-30 Nisan 2016 12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarına J-30 Nolu Standımız ile Katılmaktayız. 28.04.2016
21-23 Ocak 2016 Power Next Enerji Fuarlarında 201-E Nolu Standımız İle Katılmaktayız 21.01.2016
Çevre Yönetimi
ESÇEM çevre ölçüm grubumuz ile TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak kurulmuş olan laboratuarımızda "Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği" kapsamında Baca Gazı (Emisyocn) ve Hava Kalitesi (İmisyon) ölçüm faaliyetleri yürütülmektedir. >>
 
Enerji Yönetimi
Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. >>
     
Danışmanlık
Firmamız, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara göre, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Yatırım Yükümlülükleri, Özelleştirme Kapsamındaki Projelerin danışmanlık işleri gibi pek çok konuda çalışmaktadır... >>
 
İşçi Sağlığı
Laboratuvarımız, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çaılşma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.>>
     
Referanslarımız
 
Biyogaz Analizleri
Türkiyede biyogaz analizleri gerçekleştirilecek ilk ve tek akredite laboratuar olarak sektörde yerimizi almış bulunmaktayız. >>
 
  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası