İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Akreditasyın Kapsamında ve Yeterlilik Belgesinde bulunan Hava Kalitesine ait ölçüm parametrelerinde , Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre izni-teyit ölçümleri ile ÇED ve  hava kalitesi performans hizmetlerini sunmaktadır.

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri
•    Partikül Madde (PM 10) Ölçümleri ve Tayini
•    PM 10 Kesrinde Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Tl, Ni, As)
•    Çöken Toz Ölçümleri ve Tayini
•    Çöken Tozda Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, Ni, As, Tl, Be, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Sb, Zn, Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Na, Se, Sn, V) Tayini
•    Pasif Örnekleme ve Tayini ( VOC, SO2 , NO2, NOx ,H2S, HF, HCI, NH3, O3, BTEX, CH2O)
 
Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
•    Toz Modellemesi (Çöken Toz, PM10 emisyonları)
•    Gaz ve Buhar Kirleticilerinin Modellemesi


 

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20