Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları;

Akreditasyon Kapsamında ve Yeterlik Belgesinde bulunan Gürültü  Ölçümlerini, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında firma bünyesindeki T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan A2 tipi mühendislik akustiği ve B1 tipi endüstriyel gürültü raporlama ve haritalandırma sertifikalarına sahip yetkili personellerce gerçekleştirmektedir

ESÇEM, işyerlerinin  yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme aşamasında  veya gürültü şikayetlerine istinaden yapılan ölçümler ile eğlence yeri ,canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri hizmetini yetkili personellerce yapmaktadır.

ESÇEM, madencilik, inşaat vb. mekanik faaliyetler sonucu titreşim yayan tesisler ile işletmede kullanılan makine, teçhizat, ekipmandan kaynaklı titreşim seviyelerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak kontrol altında tutulması amacı ile Titreşim Ölçümleri  hizmetini yetkili personellerce vermektedir.

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri
•    Çevresel Gürültü Düzeylerinin Tespiti
•    Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi
•    Yapı Titreşiminin Değerlendirilmesi


ÇED Ölçümleri

 

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20