Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Analizleri

ESÇEM Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarları,

Türkak Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar olarak Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları analizlerini Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Poliklorlu Bifenil (PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında uzman ve yetkili personeller ile gerçekleştirmektedir.

ESÇEM, ayrıca Atık Yağ Kategori Belirleme hizmeti sunmaktadır.

Atık Yağ ve İzolasyon Sıvıları Parametreleri;
•    Toplam Halojenler
•    Klorür
•    Parlama Noktası
•    Poliklorlubifeniller (PCBs)
•    Poliklorluterfeniller (PCTs)
•    Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb)
•    Gümüş (Ag), Demir (Fe), Çinko (Zn), Alüminyum (Al), Nikel (Ni), Kalay (Sn), Bor (B), Mangan (Mn)
•    Titanyum (Ti), Baryum (Ba), Bakır (Cu), Molibden (Mo), Vanadyum (V)


 

 

Bize Ulaşın

+90 262 335 40 20