Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
 
 
Duyurular&Haberler
EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMSİLCİLİĞİ ALINMIŞTIR.
 
Hakkımızda


hakkımızda


Enerji Sistemleri ve Çevre Etüt Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. (ESÇEM) sanayi kuruluşlarında enerjinin verimli kullanılması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla Enerji Verimliliği Etüt ve Tasarruf projeleri yapmak, elektrik ve mekanik sistemlerde Termal Kamera ölçüm hizmeti vermek üzere 2002 yılında kurulmuştur.

ESÇEM enerji alanındaki faaliyetlerinden ayrı olarak Çevre Ölçüm ve Analizleri için deneyimli ve konularında uzman personel kadrosu ile yeterli laboratuvar alt yapısını oluşturarak 2007 yılında 'ESÇEM Laboratuvarı' adlı deney Laboratuvarını kurmuştur.

ESÇEM Laboratuvarının faaliyet alanı; baca gazı (emisyon), hava kalitesi (imisyon) ve gürültü ölçümlerini yapmak ve sonuçlarını raporlamaktır. ESÇEM Laboratuarı, 'TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar' standardının şartlarına uygun olarak hizmet vermektedir.

ESÇEM'in faaliyet alanları içerisinde bulunan Enerji ile ilgili projeler ve ölçümler 'ESÇEM Enerji' adı altında ayrılmış olan bölümde, çevre ile ilgili ölçüm, analiz ve raporlamalar ise 'ESÇEM Laboratuvarı' adı altında ayrılmış olan bölümde birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir.

ESÇEM  Laboratuvarımız ulusal ve uluslararası alanda teknik olarak yeterli olduğunu belgelendirmek adına Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) başvurarak akreditasyon denetiminden başarıyla geçmiş olup 15 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AB-0145-T numarası ile TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş bir kuruluş olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

ESÇEM, enerji ve çevre olmak üzere iki alanda faaliyet göstermektedir.


ESÇEM Enerji

  • Enerji Verimliliği Etüt ve Tasarrufu Projeleri                
  • Elektrik Sistemlerinde Enerji Kalitesi Ölçümleri
  • Elektrik ve Mekanik Sistemlerde Termal Kamera Ölçümleri
  • Kazanlarda Yanma Verimliliğinin Tespiti
  • Basınçlı Hava Sistemlerinde Sızıntı Ölçümü
  • Ultrasonik Debi Ölçümü

ESÇEM Laboratuvarı

  • Baca Gazı (Emisyon) Ölçümleri
  • Hava Kalitesi (İmisyon) Ölçümleri
  • Gürültü Ölçümleri
 
 
  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası