Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
 
 
Duyurular&Haberler
EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMSİLCİLİĞİ ALINMIŞTIR.
 
Enerji Verimliliği Ölçümleri

Enerji verimliliği, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği etüt çalışmaları, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilir.

TS/EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon sertifikasına sahip olan ESÇEM, enerji konusunda uzman kadrosu ve kalibrasyonlu cihazları ile sanayide enerji verimliliği etüt çalışmaları ve projeleri yapmaktadır. Tesislerdeki çeşitli ölçümleri kapsayan enerji etütleri sonucunda tesisin mevcut durumu, enerji tasarrufu potansiyelleri ve boyutu ile tasarrufun elde edilebilmesi için alınacak önlemler belirlenmekte ve tüm çalışmalar şirket yönetimine rapor halinde sunulmaktadır.

Enerji Verimliliği Ölçümlerimiz

 • Bacagazı Analiz Cihazı ile Bacagazı Bileşenlerinin ve Sıcaklığının Ölçülmesi
 • Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü
 • Ultrasonik Debimetre ile Borularda Hız ve debi Ölçümü
 • Buhar Kapanı Testleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Sızıntı Kaçak Ölçümleri
 • Enerji Analizörü ile Elektrik Enerjisi Analizleri
 • Sularda İletkenlik Tayini
 • İnfrared Sıcaklık Ölçerler ile Düşük ve Yüksek Sıcaklık Ölçümleri
 • Isıl Geçirgenlik Katsayısı Tayini
 • Mekanik Devir ölçümleri
 • Bağıl Nem ve Sıcaklık Ölçümleri
 • Lüksmetre ile Ortam Aydınlatması Ölçümleri
 • Ses Seviyesi Ölçer ile Gürültü Ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri

İnceleme Yapılacak Sistemler

 • Kazan ve Yakma Sistemlerinin İncelenmesi
 • Atık Isı ve Buhar Geri Kazanım Sistemlerinin İncelenmesi
 • Kurutma Proseslerinin Kontrolü ve Optimizasyonu
 • Isı Enerjisi Dağıtım Sistemlerinin İncelemesi
 • Kompresör ve Basınçlı Hava Sistemlerinin İncelenmesi
 • Kayış Kasnak Sistemlerinin İncelenmesi
 • Elektrik Enerji Kalitesinin İncelenmesi
 • Elektrik Motoru, Pompa ve Fan Sistemlerinin İncelenmesi
 • Elektrik Motoru, Pompa ve Fan Sistemlerinde Hız Sürücü Uygulaması
 • Aydınlatma Sistemlerinin İncelenmesi

  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası