info@escem.com.tr
+90 262 335 4020

Vizyon Misyon

VİZYONUMUZ

Çevre sektöründe Ulusal ve uluslararası sektörde öncü ve tercih edilen bir laboratuvar olarak yerini almak.

MİSYONUMUZ

Teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri doğrultusunda; uygun metod, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, iyi bir mesleki çalışma ve teknik uygulama ile zamanında ölçüm ve analiz  hizmetleri sunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Laboratuarımız vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir. Bu hizmetler laboratuvar desteğinde; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

 

 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Laboratuvar hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
 • Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
 • Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
 • Bu politikanın gerçekleştirilmesinde Laboratuvar yönetimi için TS EN ISO/IEC 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt etmek,
 • Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
 • Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek,
 • Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
 • Kalite Sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümseyerek, ölçüm ve analizleri kalite sistem dokümanlarda yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,
 • Ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
 • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
 • Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,
 • Şirket karlılığını ve değerini yükseltmek, temel ilkelerimizdir
Translate »