Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
 
 
Duyurular&Haberler
EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI TEMSİLCİLİĞİ ALINMIŞTIR.
 
Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

ESÇEM laboratuarı  ‘’ Atık yağların Kontrolü Yönetmeliği ‘’ Ek-1 kapsamında analizlerin yapılarak atık yağların kategori belirlemesine yönelik rapor hazırlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda verilen analizler yapılarak tablo değerlerine göre sınıf tespiti yapılmaktadır.
I. KATEGORİ ATIK YAĞ: Atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağlar rafinasyon ve rejenerasyon yolu ile geri kazanıma veya Bakanlıktan lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kullanıma uygun atık yağlardır.

II. KATEGORİ ATIK YAĞ: Atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Klorür ile toplam halojenler 200-2000 ppm, PCB ise 10-50 ppm arasındadır. Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan lisans almış tesislerde ilave yakıt olarak kullanıma uygun atık yağlardır.

III. KATEGORİ ATIK YAĞ: Atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

Kirleticiler

Müsade Edilen Sınır Değerleri
(I.Kategori Atık Yağ)

Müsade Edilen Sınır Değerleri
(II.Kategori Atık Yağ)

Müsade Edilen Sınır Değerleri
(III.Kategori Atık Yağ)

Arsenik

 < 5 ppm

Max.       5 ppm

>       5 ppm

Kadmiyum

 < 2 ppm

Max.       2 ppm

>       2 ppm

Krom

 < 10 ppm

Max.     10 ppm

>     10 ppm

Klorür

Max. 200 ppm

Max.  2000 ppm

> 2000 ppm

Kurşun

 < 100 ppm

Max.   100 ppm

>   100 ppm

Toplam Halojenler

Max. 200 ppm

Max. 2000 ppm

> 2000 ppm

Poliklorlubifeniller (PCB)

Max.   10 ppm

Max.     50 ppm

> 50 ppm

Parlama Noktası

Min. 38 C

Min. 38 C

-

 

  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası