Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su Analizleri
Atık Yağ Analizleri
Atık Çamur ve Toprak Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Ölçümleri
Termal Kamera Ölçümlerimiz
Biyogaz
Ürünlerimiz
 
online katalog
 
 
tanıtım kataloğu
 
Duyurular&Haberler
11. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı 30.03.2015
IFAT Eurasia 2015, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı 30.03.2015
AWITE Bioenergie Gmbh (www.awite.com) firmasının Türkiye temsilciliği alınmıştır... 21.11.2012
Türkiye de biyogaz analizleri gerçekleştirebilen ilk ve tek akredite laboratuvar olarak sektörde yerimizi almış bulunmaktayız 19.10.2012
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı güncel yetki belgemiz yayınlanmıştır 01.10.2012
Türk Akreditasyon Kurumu onaylı güncel sertifikamız yayınlanmıştır 28.09.2012
Çevre Yönetimi
ESÇEM çevre ölçüm grubumuz ile TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak kurulmuş olan laboratuarımızda "Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği" kapsamında Baca Gazı (Emisyocn) ve Hava Kalitesi (İmisyon) ölçüm faaliyetleri yürütülmektedir. >>
 
Enerji Yönetimi
Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. >>
     
Danışmanlık
Firmamız, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara göre, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Yatırım Yükümlülükleri, Özelleştirme Kapsamındaki Projelerin danışmanlık işleri gibi pek çok konuda çalışmaktadır... >>
 
İşçi Sağlığı
Laboratuvarımız, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çaılşma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.>>
     
Referanslarımız
 
Biyogaz Analizleri
Türkiyede biyogaz analizleri gerçekleştirilecek ilk ve tek akredite laboratuar olarak sektörde yerimizi almış bulunmaktayız. >>
 
  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz ReferanslarımızDuyurular İletişim Site Haritası